We zien dat veel organisatie nu voor de uitdaging staan om ook de besluitvorming van de organisatie te digitaliseren. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de juridische dekking daarvan. Denk daarbij aan de wijziging van je statuten of de wijziging van je reglement van orde. Daarin staat vermeld hoe de besluitvorming in je organisatie gedaan moet worden.

Als je een stuk gaat digitaliseren zorg er dan voor dat het wel op de juiste manier geborgd is; in je statuten of reglement van orde. Zoals bijvoorbeeld: 

  • De manier van stemmen; niet meer met het opsteken van een hand, maar via een tablet of op afstand.
  • Het ondertekenen van een besluiten; misschien deed je dat vroeger op papier en wil je dat nu digitaliseren. 

Let er dan op dat je op het juiste moment de statuten en het reglement van orde aanpast, wanneer je hierop overstapt.

Martin Sterenberg

Martin Sterenberg is Development Manager bij iBabs, en sinds de eerste versies van de software betrokken met digitaal vergaderen.