In veel organisaties worden handtekeningen gezet. Oudsher gebeurde dit met pen en papier. Tegenwoordig zijn veel zaken gedigitaliseerd, toch gebeurt de handtekening meestal nog op papier. Enige tijd geleden is er in Europa een wet aangenomen. Hierin staat vastgelegd hoe er in Europa digitaal ondertekend kan worden. Daarin zijn er 3 verschillende handtekeningen gedefinieerd:

  1. Digitale handtekening
  2. Geavanceerde handtekening
  3. Gekwalificeerde handtekening

Wat is een handtekening precies? 

In de loop der tijd is de handtekening ontstaan. In de middeleeuwen schreef een landsheer of vrouw een brief geheel in eigen handschrift, daaraan kon de ontvanger zien dat deze brief ‘echt’ was. Later is dat alleen de laatste paragraaf geworden omdat de brief door een werknemer werd opgeschreven. En nog later verviel ook deze laatste paragraaf en werd er alleen nog maar een krabbel gezet. Die krabbel is uiteindelijk geëvolueerd tot de hedendaagse handtekening. 

Wat zijn de verschillende tussen de 3 soorten handtekeningen?

Nu zijn vrijwel alle documenten digitaal, en plaatst men vaak een foto of een scan van de handtekening in zo’n document. Dit is de eerste vorm van een digitale handtekening en is volgens de wet dan ook een geldige manier. Wel kan je de vraag stellen: “hoe kan je nu echt herkennen dat de desbetreffende persoon ook daadwerkelijk zelf die foto geplaatst heeft?”. Vaak wil je naar een volgend niveau toe. Dit kan door middel van speciale software of een sterke log in, dan spreken we over een geavanceerde handtekening. Dit is in 99% van de gevallen ruim voldoende om een handtekening te zetten. Wil je zwaardere documenten ondertekenen, zoals documenten van een notaris. De identiteit van een persoon wordt dan vastgelegd in een certificaat, wat alleen door een aantal instanties in Nederland kan worden uitgegeven. Dit wordt in het document versleuteld, hierbij hebben we het over de gekwalificeerde handtekening.

Martin Sterenberg

Martin Sterenberg is Development Manager bij iBabs, en sinds de eerste versies van de software betrokken met digitaal vergaderen.