Proactief zijn is meer dan alleen initiatief nemen. Het zit in je hele leven verweven. Stephen Covey beschrijft het als volgt: het betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten en niet van onze omstandigheden. We kunnen gevoelens ondergeschikt maken aan waarden en we kunnen iets teweeg brengen en zijn daar ook verantwoordelijk voor. Hij maakt daarbij gebruik van de cirkel van invloed en betrokkenheid.

Wat is de cirkel van invloed en betrokkenheid?

  • Waar ben je nu allemaal bij betrokken?

Gezin, werk, hobby’s, vrijwilligerswerk, politiek etc. Al deze dingen kan je niet beïnvloeden, daarom moeten we ons volgens Stephen Covey ons daar ook niet over druk maken. Richt je op de dingen waar je wel invloed op hebt.

  • Waar heb je nu allemaal invloed op?

Je hebt alleen invloed op jezelf; op wat je eet, wat je aandoet, op je humeur, hoe je omgaat met stress of negativiteit. Proactieve mensen werken alleen maar in de cirkel van invloed en niet in de cirkel van betrokkenheid.

Stel: Je hebt een collega en die ziet altijd beren op de weg. Wat je ook voorstelt, hij kraakt het af. Hoe hard je ook met hem in discussie gaat, je kan zijn mening niet veranderen. Je kan dit dan beter loslaten en je richten op je eigen gedrag. Het gaat je namelijk niet lukken om zijn gedrag te veranderen en het is zonde van je energie, om daar tijd in te stoppen. Richt je daarom op wat jij op dat moment kan veranderen.

Heleen Valkema

Heleen Valkema is een doelgerichte trainer met een grote gedrevenheid om de beginnende en ervaren secretaresses in Nederland op een hoger niveau te brengen. Heleen is oprichter van Secretarial Services. En verkozen op Springest verkozen tot Beste opleider van Nederland In 2017 en 2020.